Tallers de programació i matemàtiques 2022-2023


L’Olimpíada Informàtica Catalana (oiCat) organitzarà aquest any dos tallers setmanals enfocats en la difusió i l’ensenyament de les matemàtiques i la programació. Aquests tallers setmanals estan dirigits a estudiants d’ESO i Batxillerat que vulguin ampliar el seu coneixement matemàtic o que vulguin aprendre a programar en diferents llenguatges i entorns. Tots dos tallers seran a remot per videoconferència i es realitzaran en sessions de 2h setmanals. En principi no cal cap tipus de coneixement previ, tot i que és recomanable haver cursat el primer cicle d’ESO.

Els tallers estan dirigits tant a alumnes (secundària i batxillerat) com a professors (de secundària i/o batxillerat).

Com a novetat d’enguany es realitzaran algunes activitats opcionals entremig dels cursos. Per aquelles persones que les superin tindran un certificat del curs.

Per inscriure’s cal omplir el formulari del final d’aquesta pàgina. L’enllaç a la videoconferència serà enviat a la direcció de correu donada.

Taller Demostra (matemàtiques)
Taller Programa (informàtica)

Sessio Informativa

Divendres 14 d’octubre a les 18:30 es farà una petita sessió informativa per videoconferència on presentarem els instructors, explicarem en més detall el que es farà durant les sessions i el model que seguirem, i aclarirem qualsevol tipus de dubte al respecte. Pares, tutors i professors estan convidats tant a aquesta com a qualsevol de les altres sessions. L’enllaç de la videoconferència per aquesta sessió serà enviat amb el formulari d’inscripció.

Taller Demostra

Horari: Cada dijous de 18:30 a 20:30 amb pausa de 5 minuts entremig.
Organitzadors: Albert López, Pau Cantos, Oriol Baeza
Primera sessio: 20 d’octubre.

Aquest taller esta enfocat en la divulgació de matemàtiques extracurriculars, i la introducció del material es farà mitjancant preguntes o problemes. Alguns exemples son “Per què funciona el criteri de divisibilitat per 3?” o “Pot ser que construir una nova autopista empitjori el trafic?” A continuació hi ha el temari complet:

TitolDataDescripció
Problemari 120/10/2022Problemes diversos que no requereixen cap coneixement previ.
Inducció Matemàtica27/10/2022Introduccio a la inducció matemàtica.
Teoria de Jocs 103/11/2022Trobar estrategies guanyadores en jocs de guanyar / perdre de diversos tipus
Combinatoria 110/11/2022Factorials, nombres combinatoris, binomi de Newton, camins de Dyck, doble compteig, bijeccions, etc.
Probabilitat 117/11/2022Casos favorables / casos possibles, probabilitat condicionada, esperanca, i paradoxes de la probabilitat
Problemari 224/11/2022Problemes diversos que poden fer servir algunes de les tècniques o coneixements de les sessions anteriors
Geometria Euclídea 101/12/2022Suma dels angles d’un triangle (i polígons en general), teorema de Thales, Pitagores, arc capac, etc.
Teoria de Nombres 115/12/2022Euclides, Bezout, Nombres primers, factorització
Teoria de Nombres 222/12/2022Aritmètica modular
Introducció al Càlcul 112/01/2023Successions, límits, i continuïtat de funcions (amb bastants exemples)
Problemari 319/01/2023Problemes diversos que poden fer servir algunes de les tècniques o coneixements de les sessions anteriors (amb focus a les últimes sessions)
Teoria de Grafs26/01/2023Definicions amb diferents tipus i exemples de representacions típiques, caracteristica de Euler, coloracions, grafs extremals, etc.
Teoria de Jocs 202/02/2023Dilema del presoner / tragedy of the commons. Chicken game i correlated equilibrium, paradoxa de Brass, equilibri (i Teorema) de Nash, extended form games, incertesa, etc.
Infinits09/02/2023Què hi ha més, nombres parells o nombres senars? Múltiples de 3 o quadrats perfectes? Nombres racionals o nombres reals? Diagonal de Cantor, Teorema de Cantor, menció del Teorema de Schröder-Bernstein i problemes/exemples
Algorísmia i Complexitat16/02/2023Exemples de diferents problemes amb solucions polinòmiques (ordenar, algorismes sobre grafs), P, NP i NP-completesa, algorismes aproximats
Problemari 423/02/2023Problemes diversos que poden fer servir algunes de les tècniques o coneixements de les sessions anteriors (amb focus a les últimes sessions)
Geometria Euclídea 202/03/2023Teoremes i propietats diverses de la geometria classica
Polinomis09/03/2023Ruffini/Algoritme divisió, teorema del residu, teorema zeros racionals, Cardano-Viète (polinomis simètrics), resolució cúbica i quàrtica
Introducció al Càlcul 216/03/2023Derivades i Integrals 101
Trigonometria i Nombres Complexos23/03/2023Trigonometria bàsica (Teorema del sinus + cosinus) i propietats dels nombres complexos + problemes
Problemari 530/03/2023Problemes diversos que poden fer servir algunes de les tècniques o coneixements de les sessions anteriors (amb focus a les últimes sessions)
Les sessions indicades estan subjectes a canvis.

Taller Programa

Horari: Cada dilluns de 18:30 a 20:30 amb pausa de 5 minuts entremig.
Organitzadors: Ivan Geffner, Omer Giménez
Primera sessió: 16 de gener.

El Taller Programa està disenyat per introduir els estudiants al món de la programació mitjançant projectes de diversos tipus. L’objectiu de les quatre primeres sessions és fonamentar els conceptes més bàsics, i les següents sessions estaran enfocades en construir programes de diferents tipus com poden ser jocs senzills, Apps, etc.

Mínim una setmana abans de cada sessió distribuirem un manual amb les instruccions necessaries per poder reproduir la part pràctica de cada projecte localment, i cada sessió inclourà enllaços a material addicional en cas que es vulgui seguir desenvolupant el projecte. El temari complet es el seguent:

TitolDataLlenguatgeDescripcio
Introducció a la programació 116/01/2023C++Introducció al C++, tipus de variables i condicionals.
Introducció a la programació 223/01/2023C++Introducció als loops.
Introducció a la programació 330/01/2023C++Vectors i estructuració del codi
Introducció a la programació 406/02/2023C++Estructures de dades avançades 1
Introducció a la programació 513/02/2023C++Estructures de dades avançades 2
Programació orientada a objectes + SFML 120/02/2023C++Introducció a les classes i structs
Programació orientada a objectes + SFML 227/02/2023C++Herències i memory management
Programació orientada a objectes + SFML 306/03/2023C++Desenvolupament d’un joc simple amb SFML
Programació orientada a objectes + SFML 413/03/2023C++Desenvolupament d’un joc simple amb SFML
AI Coliseum 120/03/2023JavaDesenvolupament d’una AI per un joc d’estratègia determinat
AI Coliseum 227/03/2023JavaDesenvolupament d’una AI per un joc d’estratègia determinat
Desenvolupament de jocs amb Unity17/04/2023C#Desenvolupament de joc senzill amb Unity
Introducció a Machine Learning24/04/2023PythonIntroducció a les xarxes neuronals
SFML Avançat08/05/2023C++Desenvolupament d’un joc una mica més sofisticat amb SFML
Les sessions indicades estan subjectes a canvis.

Formulari d’inscripció

Informació dels tallers anteriors: