GitHub de l’oiCat

Descripció

Aquest repositori de codi conté possibles solucions als problemes de totes les finals OIcat en Python i C++.

Autors

Alex Alvarez Ruiz, Víctor Martín

Adreça web

https://github.com/oicatalana