Lliçons

Descripció

Lliçons posa a l’abast de tothom diverses lliçons, tutorials, exemples i referències sobre diversos temes de programació i algorísmia. Aquests documents han estat creats per professors de la UPC en col·laboració amb altres experts informàtics. Encara que alguns d’aquests materials han estat escrits per a un o més cursos de diverses facultats de la UPC, els autors considerem que tots són d’interès general. Cadascun dels punts següents consisteix en una pàgina web amb text, animacions, programes, exercicis, … que explica un tema concret, de manera força autocontinguda.

Autors

Jordi Petit, Salvador Roura i altres

Adreça web

https://lliçons.jutge.org