Novetats 👀

Presentació

L'Olimpíada Informàtica Catalana (OIcat) té com a principal objectiu fomentar l’aprenentatge de la Informàtica entre els estudiants de secundària i batxillerat. Els problemes d'aquesta competició són majoritàriament de natura algorísmica. Per resoldre'ls, cal emprar raonaments lògics i matemàtics, i sovint escriure programes que n'implementin alguna solució.

Participació

L'OIcat és oberta a tots els estudiants preuniversitaris de Catalunya, en particular els de secundària i batxillerat. També hi poden prendre part els estudiants de cicles formatius, i excepcionalment els estudiants de primària. La participació a l'OIcat és a títol individual.

Dates

Regles

Els participants hauran de resoldre diverses menes de problemes:

Aquí es poden trobar les regles detallades.

Llenguatges de programació

La majoria dels problemes de programació es podran implementar indistintament en C++, C, Python3 o Java. Però, com que alguns dels problemes requeriran C++ o Pyhton3, és recomanable saber utilitzar almenys les instruccions bàsiques d'aquests dos llenguatges.

Preparació

La font primària d'aprenentatge és Jutge.org. El Jutge conté un ampli repositori gratuït d'exercicis amb un sistema de correcció automàtica, i també serà el sistema de competició utilitzat a l'OIcat.

Les Lliçons de Jutge.org presenten materials diversos d'ús lliure. Entre d'altres:

El curs d'estiu Curs d’Algorísmia i Programació també és útil per aprendre aquests conceptes de la ma d'alguns dels millors professors i estudiants de la UPC.

Inscripcions

Inscripcions tancades

Aquests són els passos a seguir per inscriure's:

  1. Cal registrar-se com a usuari de Jutge.org (qui encara no ho estigui).
  2. Un cop registrats, cal identificar-se a Jutge.org.
  3. Un cop identificats, cal seguir aquest enllaç i omplir i validar el formulari d'inscripció.
  4. Aquí es pot comprovar la inscripció al llistat de participants.

Per poder participar en la final presencial caldrà omplir un formulari d'autorització que serà distribuit més endavant.

Informem que les dades recollides a Jutge.org estan incloses en un fitxer automatitzat. Per fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació d'aquestes dades es pot enviar un correu a contactjutge.org.

Premis

Comitè organitzador

Difusió

Quant a l'Olimpíada Informàtica Catalana

L'Olimpíada Informàtica Catalana és una iniciativa del grup Jutge.org de la Universitat Politècnica de Catalunya, patrocinada per Fundació Cellex, Codelearn i Harbour Space i emparada per la Societat Catalana de Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans.

                                        

    
Olimpíada Informàtica Catalana