Jutge.org

Descripció

Jutge.org és una eina educativa en línia dissenyada per a estudiants i instructors, que inclou un repositori de problemes ben organitzat per cursos, temes i dificultats. Jutge.org s’ha utilitzat de manera exhaustiva durant els darrers anys a la Universitat Politècnica de Catalunya per reforçar l’enfocament de l’aprenentatge fent en diversos cursos i la realització de diferents concursos de programació, incloent la Olimpíada Informàtica Catalana. Jutge.org també gestiona les inscripcions a la oiCat.

Autors

Jordi Petit, Salvador Roura i altres

Adreça web

https://lliçons.jutge.org