Tallers de programació i matemàtiques 2021-2022


L’Olimpiada Informatica Catalana (OICat) organitzarà aquest any dos tallers setmanals enfocats en la difusió i l’ensenyament de les matemàtiques i la programació. Aquests tallers setmanals estan dirigits a estudiants d’ESO i Batxillerat que vulguin ampliar el seu coneixement matemàtic o que vulguin aprendre a programar en diferents llenguatges i entorns. Tots dos tallers seran a remot via Zoom i es realitzaran en sessions de 2h setmanals. En principi no cal cap tipus de coneixement previ, tot i que és recomanable haver cursat el primer cicle d’ESO. A continuació hi ha més detalls de cadascun dels tallers*.

*Les sessions indicades estan subjectes a canvis.

Per inscriure’s cal omplir el formulari del final d’aquesta pàgina. El link del Zoom serà enviat a la direcció de correu donada.

Sessio Informativa

Dijous 10 de març es farà una petita sessió informativa via Zoom on presentarem els instructors, explicarem en més detall el que es farà durant les sessions i el model que seguirem, i aclarirem qualsevol tipus de dubte al respecte. Pares, tutors i professors estan convidats tant a aquesta com a qualsevol de les altres sessions. El link de Zoom per aquesta sessió sera enviat també amb el formulari d’inscripció.

Taller Demostra

Horari: Cada Dijous de 18:30 a 20:30 amb pausa de 5 minuts entremig.
Organitzadors: Albert López, Pau Cantos, Oriol Baeza
Primera sessio: 17 de març.

Aquest taller esta enfocat en la divulgació de matemàtiques extracurriculars, i la introducció del material es farà mitjancant preguntes o problemes. Alguns exemples son “Per què funciona el criteri de divisibilitat per 3?” o “Pot ser que construir una nova autopista empitjori el trafic?” A continuació hi ha el temari complet:

TitolDataDescripció
Problemari 117/03/22Introducció al taller amb una col·lecció de problemes interessants que no requereixen cap tipus de coneixement previ.
Inducció Matemàtica24/03/22Generalització de formules i propietats mitjancant inducció.
Teoria de Jocs 131/03/22Trobar estratègies guanyadores en jocs de diversos tipus.
Teoria de Nombres 107/04/22Nombres primers, factorització única, criteris de divisibilitat, algorisme d’Euclides.
Geometria Euclidiana 121/04/22Propietats dels poligons, Teorema de Thales, Teorema de Pitagores, l’arc capaç.
Problemari 228/04/22Problemes diversos que es resolen aplicant les tècniques deles sessions anteriors.
Combinatòria i Probabilitat 105/05/22Factorials, nombres combinatoris, binomi de Newton, camins de Dyck i probabilitat discreta.
Infinits12/05/22Diagonal de Cantor, Teorema de Cantor, i comparacions entre diferents tipus d’infinits.
Derivades i Integrals19/05/22Definició formal de límit, derivada i integral (de Riemann). Alguns exemples de derivades i integrals fent els límits a mà.
Polinomis26/05/22Regla de Ruffini, Teorema del Residu, Teorema dels zeros racionals, Teorema de Cardano-Viète, resolució de la cúbica i la quàrtica.
Teoria de grafs02/06/22Definició, Teorema de Hall, Grafs planars, Característica d’Euler, Teoremes dels sis i cinc colors.
Algorismia i Complexitat09/06/22Exemples de diferents problemes amb solucions polinòmiques (ordenar, algorismes sobre grafs), P, NP i NP-completesa, algorismes aproximats
Teoria de Jocs 216/06/22Dilema del presoner, Tragedia dels Comuns, Chicken game, Equilibri Correlacionat, Paradoxa de Brass, Equilibri (i Teorema) de Nash, Jocs en forma estesa i incertesa.
Equacions diferencials23/06/22Què és una equació diferencial, solucions d’Equacions Diferencials Ordinàries típiques (separables, lineals, etc.)
Problemari 330/06/22Problemes diversos que es resolen aplicant les tècniques de les sessions anteriors.

Taller Programa

Horari: Cada Dilluns de 18:30 a 20:30 amb pausa de 5 minuts entremig.
Organitzadors: Ivan Geffner, Omer Giménez
Primera sessió: 14 de març.

El Taller Programa està disenyat per introduir els estudiants al món de la programació mitjançant projectes de diversos tipus. L’objectiu de les quatre primeres sessions és fonamentar els conceptes més bàsics, i les següents sessions estaran enfocades en construir programes de diferents tipus com poden ser jocs senzills, Apps, etc.

Mínim una setmana abans de cada sessió distribuirem un manual amb les instruccions necessaries per poder reproduir la part pràctica de cada projecte localment, i cada sessió inclourà enllaços a material adicional en cas que es vulgui seguir desenvolupant el projecte. El temari complet es el seguent:

TitolDataLlenguatgeDescripcio
Introducció a la programació 114/03/22C++Què es un programa? Compilació, escritura i lectura per pantalla, tipus de variables, operacions bàsiques i condicionals.
Introducció a la programació 221/03/22C++Vectors i bucles.
Introducció a la programació 328/03/22C++Estructuració del codi i consolidació.
Programació orientada a objectes04/04/22C++Objectes, metodes i atributs.
SFML18/04/22C++Desenvolupament de joc senzill amb la llibreria gràfica SFML.
Introducció a la programació competitiva25/04/22C++Algorismes, eficiència i complexitat.
AI Coliseum02/05/22JavaDesenvolupament d’una AI senzilla pel joc “Bugwars”.
Python Scripting 109/05/22PythonDesenvolupament de bot de Discord amb llibreries de Python (Part 1).
Python Scripting 216/05/22PythonDesenvolupament de bot de Discord amb llibreries de Python (Part 2).
Machine Learning23/05/22PythonReconeixement d’imatges amb Python.
Flutter30/05/22DartDesenvolupament d’una app senzilla amb Flutter.
Unity 106/06/22C#Repàs dels algorismes de BFS, Kruskal i Prim i representació visual.
Unity 213/06/22C#Generació procedural de laberints i desenvolupament d’un solver.

Formulari d’inscripció