OIcat 2023

Dates

Inscripcions

Aquests són els passos a seguir per inscriure’s:

 1. Cal registrar-se com a usuari de Jutge.org (qui encara no ho estigui).
 2. Un cop registrats, cal identificar-se a Jutge.org.
 3. Un cop identificats, cal seguir aquest enllaç i omplir i validar el formulari d’inscripció.
  👆 Si us surt un error, comproveu que us heu identificat!
 4. Aquí es pot comprovar la inscripció al llistat de participants.
  👆 Si us surt un error, comproveu que us heu identificat!
 • També es pot modificar la inscripció en qualsevol moment.

Per poder participar en la final presencial caldrà omplir un formulari d’autorització que serà distribuït més endavant als participants classificats.

Regles

Els participants hauran de resoldre diverses menes de problemes:

 • Tipus test: Aquests problemes no requereixen programar, només trobar la resposta adequada a un problema de tipus lògic, matemàtic o computacional. Són problemes similars als de la competició Cangur.
 • Gràfics: Per a aquests problemes, cal implementar programes que generin una imatge.
 • Algorísmics i de programació: Els problemes d’aquests tipus són els que apareixen majoritàriament a la International Olympiad in Informatics i també seran els més comuns a l’OIcat.

Aquí es poden trobar les regles detallades.

Llenguatges de programació

La majoria dels problemes de programació es podran implementar indistintament en C++, C, Python3 o Java. Però, com que alguns dels problemes requeriran C++ o Python3, és recomanable saber utilitzar almenys les instruccions bàsiques d’aquests dos llenguatges.

Preparació

La font primària d’aprenentatge és Jutge.org. El Jutge conté un ampli repositori gratuït d’exercicis amb un sistema de correcció automàtica, i també serà el sistema de competició utilitzat a l’OIcat.

Al Jutge també hi són tots els problemes de les edicions anteriors, i les seves solucions (codis i explicacions) es poden trobar en aquest repositori.

Les Lliçons de Jutge.org presenten materials diversos d’ús lliure. Entre d’altres:

Els tallers Programa.

El curs d’estiu Curs d’Algorísmia i Programació també és útil per aprendre aquests conceptes de la mà d’alguns dels millors professors i estudiants de la UPC.

Les sessions en viu de ressolució setmanal de dubtes amb Omer Giménez.

Consulteu totes les activitat de formació de l’OIcat.

Sistema

Si voleu, podeu descarregar-vos la imatge del sistema i provar-la amb VirtualBox o eines semblants.

Comitè organitzador