L’associació

L’Associació de l’Olimpíada Informàtica Catalana és una entitat amb els fins següents:

 • Promoure l’aprenentatge de la programació informàtica entre els joves.
 • Proporcionar exercicis, problemes i reptes de programació.
 • Donar un espai de trobada als joves per compartir i explorar el gaudi de la programació.
 • Fomentar l’ensenyament de la programació als centres d’ensenyament.
 • Donar visibilitat al talent femení en el sector tecnològic.
 • Promoure la igualtat d’oportunitats, vetllant pels joves en col·lectius especialment vulnerables i ajudant a reduir les desigualtats socials i educatives.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 • Organització de concursos online de programació.
 • Organització anualment una competició catalana de programació per a joves en edat escolar.
 • Preparació de cursos i material sobre programació per a joves i per a professors.
 • Promoció de la programació en esdeveniments del camp de l’educació. 
 • En queda exclòs tot ànim de lucre.

Aquests són els estatuts:

La Junta Directiva actual és composta per: