Què és

Presentació

L’Olimpíada Informàtica Catalana (oiCat) té com a principal objectiu fomentar l’aprenentatge de la Informàtica entre els estudiants de secundària i batxillerat. Els problemes d’aquesta competició són majoritàriament de natura algorísmica. Per resoldre’ls, cal emprar raonaments lògics i matemàtics, i sovint escriure programes que n’implementin alguna solució.

Participació

L’oiCat és oberta a tots els estudiants preuniversitaris de Catalunya, en particular els de secundària i batxillerat. També hi poden prendre part els estudiants de cicles formatius, i excepcionalment els estudiants de primària. La participació a l’oiCat és a títol individual.

Organització

L’Olimpíada Informàtica Catalana és organitzada per l’Associació de l’Olimpíada Informàtica Catalana, patrocinada per Codelearn i emparada per la Universitat Politècnica de Catalunya i la Societat Catalana de Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans.